Naša predanost zvanju je Vaša garancija uspjeha!

udruge

Dio našeg tima specijaliziran je za vođenje računovodstva i savjetovanje o poslovanju udruga.

Jednostavno i dvojno knjigovodstvo Udruga

Vođenje knjiga:

/ Dnevnik
/ Glavna knjiga
/ Pomoćne knjige:
– knjigu dugotrajne nefinancijske imovine
– knjigu kratkotrajne nefinancijske imovineknjigu financijske imovine i obveza
– knjigu blagajni
– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila i dr.

Izvještavanje:

/ Tromjesečni financijski izvještaji
/ Polugodišnji financijski izvještaji
/ Godišnji financijski izvještaji
/ Godišnji izvještaj o primicima i izdacima

Savjetodavne usluge

Niste sigurni kako tumačiti nove zakonske propise? Potražite savjet naših stručnjaka. Držimo i prezentacije i edukacije na temu poslovanja udruga, zakonskih propisa i računovodstva.

Postani član RKR tima i doprinesi da zajedno budemo još bolji i uspješniji!

Više informacija